Telefon 315 762 013, e-mail: m.kalcu@email.cz
Elektromontáže Miloslav Kalců - na trhu od roku 1990,
montáže NN + VN, stožárových, vnitřních a kioskových
trafostanic do 35 kV, veřejného osvětlení, projekce ...
Elektromontáže Miloslav Kalců

PROJEKCE

Zajišťujeme projekční činnost v oblasti silnoproudé elektrotechniky do 35 kV v následujících oborech:

  • vedení VN
  • trafostanice a hlavní rozvody NN a VN
  • přípojky elektrické energie NN a VN
  • přeložky venkovního vedení VN a NN
  • veřejné osvětlení

Stupně projektové dokumentace:

  • Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
  • Společná dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení
  • Dokumentace pro provádění stavby
  • Dokumentace skutečného provedení stavby
  • Dokumentace bouracích prací

Projekty jsou zpracovány v kreslícím programu Microstation a vyhotoveny dle směrnic ČEZ Distribuce a.s.


Elektromontáže Miloslav Kalců


Elektromontáže Miloslav Kalců


KONTAKTY - PROVOZOVNA:

Miloslav Kalců
Uhy u Velvar 58, 273 24

tel/fax: 315 762 013
e-mail: m.kalcu@email.cz

Elektromontáže Miloslav KalcůMapa ZDE

KONTAKTY - PROJEKCE:

Miloslav Kalců
Uhy u Velvar 58, 273 24

tel/fax: 315 762 014
e-mail: projekce@elektro-kalcu.cz

Elektromontáže Miloslav KalcůMapa ZDE

KORESPONDENCE - FAKTURACE:

Miloslav Kalců
Hůrka 1054, Kralupy n. Vltavou, 278 01

e-mail: ucto@elektro-kalcu.cz

ZÁKONNÉ INFORMACE:

Miloslav Kalců, sídlem Hůrka 1054, 278 01 Kralupy nad Vltavou
IČ: 10234845, DIČ: CZ5607020639
Zápis v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou A 44660 od 25.7. 2001